Giving People

Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.
Organisationen vill genom sitt arbete:
- hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet.
förebygga att barnfamiljer hamnar i ekonomisk utsatthet.
- motverka utanförskap och sociala klyftor.
- påverka samhället till exempel skolor och föreningar genom att belysa och prata om barnfattigdom.
- skapa debatt kring barnfattigdom och påverka de styrande politikerna.Giving Peoples målgrupp är de i Sverige 232 000 barn som lever i fattigdom och de barnfamiljer som är på väg in i fattigdom och lever på marginalerna. Organisationen kan fånga upp de familjer som behöver kortsiktig hjälp för att klara sig ur en svår situation och bryta något som på sikt kunde blivit en permanent fattigdom. För de barnfamiljer som lever i fattigdom kan Giving People ge hjälp som på sikt innebär en väg ur fattigdom.