Särskilda villkor

Bokning, betalning & avbeställning
* Anmälningsavgiften är 1000 sek på de flesta gruppresor, om inget annat angives på bokningsbekräftelsen.
* Slutlikvid skall erhållas senast 21 dagar före avresan, om inget annat angives på bokningsbekräftelsen.
* Vid bokning senare än 30 dagar före avresan skall hela resans belopp inbetalas, om inget annat angives på bokningsbekräftelsen.
* Expeditionskostnader vid avbokning av gruppresa, om inget annat angives på bokningsbekräftelsen:
- Mer än 31 dagar före avresa: anmälningsdepositionen (minst 500 sek)
- 30-15 dagar före avresa: 50% av resans pris
- 14-1 dag före avresa: 100% av resans pris
En del arrangemang är ej återbetalningsbara, t.ex vissa flygbiljetter, evenemangsbiljetter, restaurangbiljetter etc.
 
Ändringar
* För varje ändring i reseavtalet som resenären gör, uttages en kostnad som överensstämmer med de merkostander som NW Production åsamkas, dock lägst 200 sek.
* NW Production reserverar sig mot ändringar utanför vår kontroll, t.ex gjorda av flygbolag och andra researrangörer. Vi måste dessutom reservera oss för fel i angivna priser orsakade av datafel, felaktiga priser från flygbolag, valutakursändringar och dylikt.
 
Biljetter och dokument
* Flygbiljetter och färdhandlingar är er tillhanda i god tid innan avresa, vanligtvis 8-10 dagar före avresedagen.
* Biljetter och handlingar skickas ej förrän vi erhållit full betalning enligt bekräftelsen.
* Om avsaknad av biljetter inte påpekas 6 dagar innan avresa ansvarar inte NW Production för eventuella merkostander.
* Resenären är skyldig att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.
 
Resenärens namn
Det är oerhört viktigt att resenärens namn på flygbiljetter överensstämmer med passet och är korrekt stavat. De flesta flygbolag tillåter ej namnändringar eller ändring av stavning. Det är resenärens ansvar att i samband med resans bekräftelse kontrollera stavningen.
 
Minimiantal vid inställande av resa
Om NW Production har rimlig anledning att anta att antalet anmälningar senast 20 dagar före avresan är mindre än 20 personer har man rätt att ställa in redan.