Känn dig trygg med vår

Ansvarsförsäkring

RESEGARANTI – FÖR DIN TRYGGHET

NW Production ställer lagstadgad resegaranti enligt resegaranti-lagen hos Kammarkollegiet.

Vad innebär resegarantin?
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin.

För vilka resor gäller resegarantin?
Resegarantin omfattar främst paketresor, men även paketliknande resor, charterstolar och resor i samband med utbildning. Däremot omfattar resegarantin inte endagsresor.

Paketresor
En paketresa består av minst två av följande tjänster

# transport
# boende
# turisttjänst (till exempel hyrbil, spa eller biljett till ett evenemang).

En paketresa kan alltså bestå av enbart hotell med biljett till en konsert, utan transport. Eller en flygbiljett och hyrbil, utan boende. Om boende inte ingår i resan måste resan pågå längre än 24 timmar.

Du är skyddad av garantin oavsett om du resor som privatperson eller med ditt företag.

Garantin gäller både när du köper ett färdigt paket och när vi skräddarsyr ett paket åt dig. Det spelar ingen roll om vi delar upp paketresan i separata tjänster i samband med fakturering och betalning.

Läs mer om paketreselagen här.

Ansvarsförsäkring

NW Production tar väl hand om er!

Den utvidgade ansvarsförsäkringen som vi har inkluderad för våra kunder täcker fel och brister i samband med en såld paketresa och den täcker bland annat:

  • Personskador och skador på ägodelar
  • Ekonomiska förluster före eller efter resan som t ex på grund av konkurs hos en leverantör
  • Stängda flygplatser p g a askmoln
  • Inställda konserter eller kryssningar
  • Eftersökning, evakuering, räddning

Försäkringen omfattar tiden före, under och efter resan. Felen och bristerna kan vara mycket konkreta och påtagliga som t ex ett hotell som brinner ned, en aktivitet som ställs in eller en skidlift som går sönder. Men det kan vara mer abstrakta händelser som en försening p g a dimma eller ett vulkanutbrott som gör att resenären går miste om en del eller hela resan, en artist som blir sjuk och inte kan genomföra konserten eller att ett flygbolag som går i konkurs och inte kan genomföra en framtida resa.

SRF

Medlemskap i SRF – en kvalitetsstämpel!

Vi är medlemmar i SRF (Svenska Resebyråföreningen). Det innebär att medlemsföretagen bland annat förbinder sig att följa de riktlinjer som föreningen utfärdar. Den som anlitar ett SRF-företag ska kunna förlita sig på att medlemmen har ställt erforderliga garantier och följer lagar och förordningar samt har en hög servicenivå och kompetenta medarbetare.

Därför ska du anlita en resebyrå som är medlem i SRF:

  • Vi hjälper till före, under och efter resan
  • Vi har tillgång till många bokningskanaler
  • Vi hittar lättare prisvärda lösningar
  • Vi är rådgivare på kundens sida
  • Vi värnar om kunden genom personlig kontakt

Anlita alltid en resebyrå som är ansluten till Svenska Resebyråföreningen, SRF. Som medlemmar antas endast finansiellt sunda resebyråföretag med erfaren och kompetent personal. Ett krav för medlemskap är också att företaget ställt nödvändiga resegarantier.

Europeiska kommissionen har i samråd med medlemsstaternas flygsäkerhetsemyndigheter skapat en lista över flygbolag, som inte uppfyller centrala säkerhetskrav.

SRF hänvisar till Europeiska kommissionens uppdaterade förteckning på svartlistade flygbolag.